Zjistěte, jaké všechny účinné látky kratom obsahuje

Kratom si získal obrovské množství uživatelů po celém světě. Mohou za to jeho účinky. Za ty je ale vděčný látkám, které většina uživatelů ani nezná. Kratom (Mitragyna speciosa) obsahuje řadu bioaktivních sloučenin, především alkaloidy, které jsou odpovědné za jeho farmakologické účinky. Všechny důležité účinné látky si nyní uvedeme, abyste věděli, díky čemu je tolik lidí vyhledává obchod kratom.

Hlavní alkaloidy

Mitragynin: Tento alkaloid je nejhojněji zastoupený v kratomu a je primárně zodpovědný za jeho stimulační a analgetické účinky. Mitragynin se váže na opioidní receptory v mozku, což vede k úlevě od bolesti a euforii.

7-hydroxymitragynin: I když se nachází v menším množství než mitragynin, je mnohem silnějším analgetikem. Má silnější vazbu na opioidní receptory a přispívá k účinkům úlevy od bolesti a euforie.

Další alkaloidy

Paynanthein: Tento alkaloid má mírné analgetické a relaxační účinky.

Speciogynin: Má mírné antispazmodické účinky, což znamená, že může pomoci uvolnit svalové křeče.

Speciociliatin: Tento alkaloid má antagonistické účinky na opioidní receptory, což může modulovat účinky ostatních alkaloidů v kratomu.

Corynantheidin: Funguje jako antagonistický opioidní receptor, podobně jako speciociliatin.

Isomitraphyllin: Má imunomodulační vlastnosti, což může znamenat, že ovlivňuje imunitní systém.

Jiné bioaktivní sloučeniny

Raubasinin: Má sedativní účinky a může přispívat k relaxaci a snížení úzkosti.

Ajmalicin: Má vazodilatační účinky, což znamená, že může rozšiřovat cévy a zlepšovat průtok krve.

Epicatechin: Tento antioxidant, který se nachází i v čokoládě a zeleném čaji, může přispívat k celkovým zdravotním přínosům kratomu.

Rhynchophyllin: Má antiepileptické a hypotenzní účinky, což znamená, že může pomoci snižovat krevní tlak a předcházet epileptickým záchvatům.

Terpeny a flavonoidy

Kratom také obsahuje různé terpeny a flavonoidy, které mohou přispívat k jeho celkovým účinkům, i když jejich role není tak dobře prozkoumána jako u alkaloidů.

Důležité poznámky

Variabilita obsahu: Množství a poměr těchto alkaloidů se může lišit v závislosti na původu kratomu, způsobu sklizně, zpracování a skladování.

Synergické účinky: Kombinace těchto sloučenin může mít synergické účinky, což znamená, že jejich kombinovaný účinek může být silnější než účinek jednotlivých sloučenin.

Přestože jsou hlavními účinnými látkami mitragynin a 7-hydroxymitragynin, komplexní směs alkaloidů a dalších sloučenin v kratomu přispívá k jeho širokému spektru účinků. Důkladný výzkum těchto látek je stále probíhající, aby se plně pochopil jejich farmakologický profil a terapeutický potenciál. Je důležité počítat s tím, že různé kmeny kratomu se mohou v obsahu účinných látek lišit, proto působí bílý kratom trochu jinak než třeba zelený nebo červený. Objevte všechny kmeny kratomu na Neonkratom.cz.