Kolik stojí montované haly z PUR panelů?

Opláštění hal a budov nabízí širokou škálu možností. Jedním z efektivních typů s dobrým poměrem cena/výkon jsou montované haly z PUR panelů.

Sendvičové panely se dají použít jak na střechy, tak i na stěny. Rozlišují se podle jádra, a to buď PIR jádra, PUR jádra nebo minerálního jádra, v závislosti na požadavcích týkajících se odolnosti proti požáru. Sendvičové panely jsou moderním stavebním materiálem, skládající se ze dvou plášťů z ocelového profilovaného lakovaného a pozinkovaného plechu a izolačního jádra z tuhé PUR, PIR pěny nebo minerální vaty.

Společnost Promohaly s.r.o. spolupracuje s mnoha dodavateli včetně firem jako KINGSPAN nebo BALEX. Každý výrobce má nepřeberné množství typů panelů, přičemž základem jsou ovšem standardní panely z lakovaného plechu vyplněný jádrem.

Stanovení ceny montované haly z PUR panelů nebo vytvoření ceníku montovaných hal ovšem není tak jednoduché. Každý projekt je unikátní, navrhován specificky pro konkrétní podmínky, a je ovlivněn nesčetným množstvím faktorů a možností. Každému investorovi a jeho plánu na výstavbu montované haly přistupujeme s individuálním přístupem a snažíme se předejít případným problémům, které by mohl během procesu narazit.

Při realizaci projektu haly je klíčovým faktorem účel, pro který bude hala využívána. Bez ohledu na to, zda jde o nově samostatně stojící stavbu, rozšíření existujícího prostoru pro výrobu či zvýšení skladovací kapacity. Významnou roli hraje návrh požárně bezpečnostního řešení. Tento aspekt je klíčovým prvkem celého projektu a ovlivňuje výběr materiálů pro opláštění budovy, interní dispozici haly a odolnost ocelové konstrukce vůči požáru. Všechny tyto faktory nakonec výrazně ovlivňují celkové náklady spojené s výstavbou haly. Samotné opláštění se odráží na ceně asi nejvíce. Cenu z pohledu opláštění ovlivňuje tloušťka zateplení či typ panelu na střeše a na stěnách a již zmíněný stupěň požární odolnosti

Cenu montované haly ale ovlivňují i další faktory jako například místo stavby, které je důležité v samotném začátku při návrhu konstrukce haly, jelikož je nutné zohlednit klimatické podmínky v dané oblasti a tomu přizpůsobit celkové konstrukční řešení. Záleží také na charakteru krajiny z hlediska zastavěnosti či rovinatost pozemku. Cenu dokáže ovlivnit i pravidelnost stavby. Obecně platí, že čím je stavba pravidelnější, tím se náklady na její výstavbu snižují. Zároveň veškeré designové prvky (atiky, přístřešky, žaluzie a jiné prvky) včetně výplní (vrata, okna, dveře, světlíky) mají podstatný vliv na cenu haly.